ANALYS

Alla verksamheter står då och då inför nya, spännande utmaningar och möjligheter. För att göra rätt vägval och prioriteringar behöver vi ha bra koll på vår omvärld och våra målgrupper.

KARTLÄGGNING: MAPPING

KARTLÄGGNING: MAPPING

Vår mapping är en kartläggning över marknader och/eller målgrupper. Den visar var den största potentialen finns och fungerar som ett strategiskt beslutsunderlag. Vi agerar detektiver och tar reda på allt som behövs för att navigera rätt framåt. Vanligtvis använder vi oss av djupintervjuer och befintlig statistik för att få fram bilden av verkligheten.

ANALYS: PERSONAS

ANALYS: PERSONAS

Vi tror på användarcentrerad design och därför utgör personasanalysen en viktig del i vår arbetsprocess. En persona är en fiktiv karaktär skapad för att representera en användartyp. Personasanalysen blir ett bra verktyg för att skapa förståelse för målgruppens situation, beteende och behov.

KARTLÄGGNING: CUSTOMER JOURNEY MAP

KARTLÄGGNING: CUSTOMER JOURNEY MAP

Att kartlägga kundresan är ett effektivt och kreativt första steg mot en mer kundcentrerad verksamhetsutveckling. Kartläggningen mynnar ut i en eller flera visuella översiktsbilder som skapar en gränsöverskridande förståelse inom din organisation.

Exempel på fördelar;

  • Förståelse för hur kundresan ser ut över tid.
  • Förståelse för hur kunden agerar i olika situationer både före, under och efter köp.
  • Förståelse för vad ni själva gör under resans gång.
  • Verktyg för att effektivisera processer, skapa större mervärde för kunderna och bygga en kultur med ett utifrån-in-perspektiv med kunden i centrum.
FLER TJÄNSTER >

Boka möte

    Kontaka oss

    +46 (0) 707 77 81 37

     info@yonderful.se