Kartlägg kundresan

Att kartlägga kundresan är ett effektivt och kreativt första steg mot en mer kundcentrerad verksamhetsutveckling. Kartläggningen mynnar ut i en eller flera visuella översiktsbilder som skapar en gränsöverskridande förståelse inom din organisation. Ni får förståelse för hur kundresan ser ut över tid, hur kunden agerar i olika situationer både före, under och efter köp samt vad ni själva gör under resans gång. Kartläggningen blir ett verktyg för att effektivisera processer, skapa större mervärde för kunderna och bygga en kultur med ett utifrån-in-perspektiv med kunden i centrum.

HUR SER DIN KUNDRESA UT?

Yonderful hjälper dig att kartlägga kundresor som är unika för din organisation. Vi gör det lätt för er att identifiera möjligheter för att förbättra kundernas upplevelse av ert befintliga eller nya erbjudande. I vår process ingår dessutom förankring och kommunikation internt för att skapa förståelse och engagemang i hela organisationen.

NÄR BEHÖVS EN CUSTOMER JOURNEY MAP?

Kartläggning av kundresor är ett vidsträckt fenomen. Men vad är egentligen nyttan med den och hur vet jag om vår organisation behöver den?

En Customer journey map är ett fantastiskt verktyg om du vill:

  • Utveckla nya erbjudanden som svarar på kundbehov.
  • Utveckla den mest effektiva kommunikationsstrategin för att övertyga eller nå din målgrupp.
  • Optimera din kundprocess.
  • Skapa större kundfokus inom din organisation.
  • Eller kanske en kombination av allt ovan.

ANNA BJERNE

 

MEJLA MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER
 anna@yonderful.se

5 GYLLENE REGLER FÖR LYCKAD CUSTOMER JOURNEY MAPPING

Vi har tagit fram fem gyllene regler för att din Customer Journey map ska bli lyckad och användbar för hela organisationen.

1

MÄT RÄTT SAKER

Det här är kanske en självklarhet men det är faktiskt ofta här det blir fel. Det finns många olika uppfattningar om vad en kundresa är. För att få en holistisk bild är det viktigt att alla betydelsefulla delar inkluderas. Det är framför allt tre områden som bör finnas med i en lyckad customer journey map;
Touchpoints: När och hur möter och interagerar som kund eller potentiell kund ditt företag?
Hur ser det ut innan, under och efter köp?
Upplevelsen: Hur upplever kunden kontakten med din organisation?
Överväganden: Vilka funderingar och val har kunden under köpprocessen?
2

Vem vill du nå?

Människor upplever saker olika och ingen upplevelse är den andre lik. När vi lägger ihop allas kundresor får vi fram en generell customer journey map. Ibland vill man kanske kika närmare på specifika kundgrupper för att i ett senare skede kunna rikta erbjudanden mer effektivt. Det är därför viktigt att veta vilka kunder som ska kartläggas för att få en korrekt bild av verkligheten.
3

Gå på djupet

En kundresa är mer än bara touchpoints. För att få den fullständiga bilden måste du veta vad kunderna gör, tänker och känner i varje steg på resan. Detta kan göras på olika sätt, beroende på vilka frågor man har. För att skapa förståelse kan djupintervjuer med olika kundgrupper vara ett bra alternativt men oftast krävs en kombination av både kvalitativa och kvantitativa metoder.
4

Kontext är nyckel

En kundresa är aldrig lika tydlig och isolerad som en enda generell bild. I den verkliga världen, som är kaotisk och ibland oförutsägbar distraheras kunderna ständigt av andra leverantörer som ber om uppmärksamhet. Lär dig allt om din marknad, håll dig uppdaterad om den senaste utvecklingen och bli en bransch-expert. Se även till att analysen i din Customer Journey map tar med sammanhanget och kontexten. Då är du beredd om dina kunder plötsligt ändrar sitt beteende. Det finns många exempel på produkter och tjänster som har vänt upp och ner på hela branscher. För att bara nämna några; Netflix, Swish, Spotify och Uber.
5

Prioritera och få ut mer

En Customer Journey map ger ofta så många insikter att det är svårt att prioritera. Ett bra sätt är att dela upp insikterna efter 1, "snabba vinnare" som direkt optimerar kundresan och 2, långsiktiga förbättringar. Prioritera och planera dina insatser för att få ut så mycket som möjligt av din kartläggning.

YONDERFUL TJÄNSTER

Vi har paketerat ett antal tjänster tillsammans med våra kunder. Läs mer om dem nedan.

WORKSHOPS

DIALOG

ANALYS

PROJEKT

CONTENT

INTERIM

Boka möte

+46 (0) 707 77 81 37

 info@yonderful.se