DIALOG

Vi är övertygade om att det är i dialogen med kunder, medarbetare, och intressenter som utveckling sker och att interaktionen skapar delaktighet och engagemang.

FOKUSGRUPP

FOKUSGRUPP

Beroende på projekt sätter vi samman relevanta fokusgrupper för att gå på djupet i olika frågor. Målet är att få kunskap om hur målgruppen upplever eller resonerar kring ett ämne samt förståelse till varför målgruppen gör som de gör eller tycker som de tycker. För att kunna genomföra snabba avstämningar i workshops arbetar vi med OnePulse.

Exempel på fördelar:

 • Hög interaktion mellan deltagarna
 • Frågorna blir belysta från olika perspektiv
 • Resurseffektiv insamlingsmetod

INTERVJUER

INTERVJUER

Vi genomför intervjuer med medarbetare, kunder och partners för att nå djupare förståelse.

Exempel på fördelar:

 • Kund case
 • Träffsäker kommunikation
 • Plan för kommunikation
 • Nya erbjudanden
 • Kunskap om kund, marknad eller bransch.
FLER TJÄNSTER >

Boka möte

  Kontaka oss

  +46 (0) 707 77 81 37

   info@yonderful.se