Allmännyttan - MIMER

För Bostads AB Mimers räkning skapade vi ett kampanjkoncept med syfte att bilda opinon och sprida kunskap om vikten av allmännyttan. I kampanjen ingick, podcasts, filmer, PR, annonsering och workshops i de olika stadsdelarna.

Målgrupper: Hyresgäster, Branschen, Opinionsbildare, invånare.

RESULTAT

 • Reportage med invånare, vad är det bästa med allmännyttan?
 • Filmreportage som lyfter positiva insatser för staden.
 • 4 animerade informationsfilmer som beskriver olika områden inom allmännyttan.
 • 4 Podcasts med gäster och experter från hela Sverige, fokus på olika ämnen inom allmännyttan. Lyssnare: ca 300 personer per avsnitt.
 • Medborgardialog/workshops i olika stadsdelar
 • Kampanjsajt, där vi samlade allt material. Efter kampanjens slut integrerades sidan med Mimer.nu. Räckvidd: 22 000 besökare per vecka.
 • Kampanj i sociala medier, spridning och annonsering på främst Facebook. Visningar: Mellan 17 000 och 25 000 visningar för de animerade informationsfilmerna.
 • Annonsering, i busskurer och tidningar. VAC (Visibility Adjusted Contacts) för busskurskampanjen beräknades till 500 000 st/vecka. Annonseringen i Hemma Hos nådde 20 000 hushåll.
 • PR, pressmeddelande till fackpress och dagspress.
 • Införanden: 3 st artiklar + information och spridning av podcasts på SABOs hemsida.

Naturligtvis Allemansrätten - Länsstyrelsen Blekinge

För Länsstyrelsen i Blekinges räkning skapade vi ett kampanjkoncept med syfte att sprida kunskap om allemansrätten. I vårt uppdrag ingick, dialog och workshops med politiker och intresseorganisationer, flertalet animerade filmer, utbildningsmaterial för nedladdning digitalt, PR, annonsering och workshops i de fem kommunerna i Blekinge.

Målgrupper: Invånare i Blekinge med extra fokus på nyanlända.

RESULTAT

 • Uppstartsmöte med politiker, kommunledning och intressorganisationer. Fler än 80 deltagare
 • 1 animerad huvudfilm som syftar till att skapa intresse för allemansrätten. Även engelsk version.
 • 12 animerade kortare filmer som beskriver de olika områden inom allemansrätten. Även engelska versioner.
 • Workshops i de fem kommunerna, ca 20 deltagare per workshop.
 • Utbildningsmaterial, för nedladdning på naturligtvisblekinge.se. Kommer att spridas och användas i kommunerna av skolor, utbildningar för nyanlända, scouterna, cykelförbund etc.
 • Kampanjsajt där vi har samlat allt material. Efter kampanjens slut ska sidan integreras med Länsstyrelsens sida. Räckvidd: 800 besökare innan kampanjen i sociala medier har rullats ut.
 • Kampanj i sociala medier, Vi har planerat kampanjen. Länsstyrelsen sprider materialet under hösten. Annonsering, i busskurer VAC (Visibility Adjusted Contacts) för busskurskampanjen beräknades till 632 532 st/vecka
 • PR pressmeddelande till dagspress. Införanden: En notis + ett större uppslag i Blekinge läns tidning.
 • Ambassadörer/influencers Workshop-deltagarna är ambassadörer för materialet och kommer sprida det vidare i sina kanaler. De kommer även att hålla egna workshops i sina respektive kommuner.

LEAN i Jordbruket - RISE

För RISE räkning har vi tagit fram en utbildningsfilm som ska inspirera jordbrukare till att vilja lära sig mer om LEAN. Få jordbrukare känner till Lean och hur det kan vara till hjälp för att effektivisera processer och drift.

Målgrupper: Lantbrukare i Sverige.

RESULTAT

 • En pedagogisk utbildningsfilm där vi har använt stillbilder, filmat material, intervjuer samt animerade detaljer.

Case

RÄDDA BARNEN: Projektledning av förstudie

SVENSKA KYRKAN: Projektledning av hållbarhetsarbete

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & kommunikation

NATURLIGTVIS VÄSTMANLAND: Projektledning & informationsdesign

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA: Informationsdesign

KANTHAL: Informationsdesign

ALMI: Insight & Informationsdesign

REGION VÄSTMANLAND: Insight & Projektledning

RISE: Insight & informationsdesign

ABB: Projektledning

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

KANTHAL: Projektledning

KANTHAL: Projektledning

ADDAI: Informationsdesign

IKEA: Insight

IKEA: Insight

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: Insight & informationsdesign

Anlitade av

Kontakt

Krangatan 1, 721 32 Västerås

+46 (0)70 777 81 37

Grundare

Anna Bjerne
anna@yonderful.se
0733-67 00 50

Frida Birkelöf
frida@yonderful.se
0777- 77 81 37

Nyfiken på YONDERFUL?

Vill du vara med på vår resa? Hör av dig till oss om du är nyfiken på oss och tror att du skulle kunna bidra till vår vision/mission.