INSIGHT

Alla verksamheter står då och då inför nya, spännande utmaningar och möjligheter. För att göra rätt vägval och prioriteringar behöver vi ha bra koll på vår omvärld och våra målgrupper. Vi är övertygade om att det är i dialogen med kunder, medarbetare, och intressenter som utveckling sker.

DIALOG

Fokusgrupper
Beroende på projekt sätter vi samman relevanta fokusgrupper för att gå på djupet i olika frågor. Målet är att få kunskap om hur målgruppen upplever eller resonerar kring ett ämne samt få förståelse till varför de gör som de gör eller tycker som de tycker.

Intervjuer
Vi genomför intervjuer med medarbetare, kunder eller partners för att nå djupare förståelse för specifika situationer eller för att fånga upp attityder, idéer och beteenden.

Workshops
Vi arbetar ofta i workshops tillsammans med våra kunder  för att på kort tid få insikter eller utveckla och driva projekt framåt. Oavsett  frågeställning är en workshop med oss som processledare ett effektivt sätt att skapa interaktivitet och engagemang i er arbetsgrupp. Vi har utvecklat ett antal workshopkoncept som både är effektiva och roliga.

ANALYS

Kartläggning/mapping
Vår mapping är en kartläggning över marknader och/eller målgrupper. Den visar var den största potentialen finns och fungerar som ett strategiskt beslutsunderlag. Vi agerar detektiver och tar reda på allt som behövs för att navigera rätt framåt. Vanligtvis använder vi oss av djupintervjuer och befintlig statistik för att få fram bilden av verkligheten.

Personas
Vi tror på användarcentrerad design och därför utgör personasanalysen en viktig del i vår arbetsprocess. En persona är en fiktiv karaktär skapad för att representera en användartyp. Personasanalysen blir ett bra verktyg för att skapa förståelse för målgruppens situation, beteende och behov.

Customer Journey Map
Att kartlägga kundresan är ett effektivt och kreativt första steg mot en mer kundcentrerad verksamhetsutveckling. Kartläggningen mynnar ut i en eller flera visuella översiktsbilder som skapar en gränsöverskridande förståelse inom din organisation.

Boka möte

    Kontaka oss

    +46 (0) 707 77 81 37

     info@yonderful.se