Om YONDERFUL

Vår främsta styrka är att vi kombinerar affärsutveckling, projektledning och kommunikation. Vi har kreativa och effektiva verktyg och lång erfarenhet från många olika områden och branscher. Vi är bra på att förverkliga projekt samt att göra komplex information enkel och pedagogisk för att på så sätt skapa dialog med olika målgrupper.

Varför Yonderful?

I YONDERFUL förverkligar vi drömmen om att arbeta med projekt som på ett eller annat sätt är långsiktigt hållbara för individer, miljö och/eller samhälle.

Efter att under många år ha arbetat och verkat inom områdena kommunikation, design, innovation och affärsutveckling ville vi samla all kompetens under ett gemensamt paraply. Det var då YONDERFUL tog form.

Vår tro

Vi är övertygade om att det är i dialogen med kunder, medarbetare och intressenter som utveckling sker och att transparent kommunikation skapar delaktighet och engagemang. Vi tror även att vi kan vara en positiv kraft och en avlastande resurs för många högt belastade organisationer.

Vår mission

YONDERFUL finns till för de företag och organisationer som vill förverkliga projekt eller förstå sin omvärld bättre, bygga hållbara kommunikationskoncept och nå ut till sin publik med meningsfull kommunikation. Vi ska bidra med effektiva verktyg och metoder samt vara en drivande, kreativ och långsiktig samarbetspartner.

Våra partners

YONDERFUL trivs tillsammans med andra som delar vår tro och mission och har idag nära samarbete med flertalet företag och organisationer som bidrar till att göra vårt erbjudande ännu bättre.

Vårt engagemang

YONDERFUL har valt att vara medlemmar i två föreningar som delar våra värderingar;
Förbundet Agenda2030 och Företagsvolontärerna.