SAMHÄLLSKONTRAKTET: KONCEPT, KOMMUNIKATION, SCENARIOPLANERING

SVENSKA KYRKAN: FÄRDPLAN FÖR KLIMATET

BOSTADS AB MIMER: PROJEKTLEDING

ABB: Löpande Avlastning

RÄDDA BARNEN: KARTLÄGGING FÖR Effektivare samverkan

REGION VÄSTMANLAND: Möteskoncept Träffpunkt Hållbarhet