ALMI: Insight & Informationsdesign

REGION VÄSTMANLAND: Insight & Projektledning

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

ADDAI: Informationsdesign

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign