SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA: Informationsdesign

REGION VÄSTMANLAND: Insight & Projektledning

ABB: Projektledning

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

KANTHAL: Projektledning