PROJECT

YONDERFUL leder och genomför kommunikationsprojekt oavsett marknad eller bransch.

Konceptutveckling
I den strategiska rollen skapar vi bästa förutsättningar för våra kunders varumärke att utvecklas genom att ta fram koncept och idéer som är nytänkande, kreativa och i linje med mål och vision. I det operativa arbetet ser vi till att de övergripande kommunikationsstrategierna bryts ned och blir till verklighet.

Helhetsgrepp
Vi har både expertisen och verktygen för att driva projektgruppen/teamet framåt, vara kontaktperson gentemot leverantörer, planera resurserna, ansvara för budget och se till att minsta detalj finns på plats för ett smidigt och lyckat genomförande. Många kunder väljer att lägga ut hela projekt på oss, det kan vara kampanjer, lanseringar, events, mässor eller interna utvecklings- och hållbarhetsprojekt.

Avlastning
Vi hjälper också våra kunder att orka hela vägen genom att avlasta i befintliga projekt och löpande kommunikationsarbete, exempelvis vid arbetstoppar, vakanser eller för att realisera projekt som kanske aldrig annars hade blivit genomförda. Vi erbjuder en abonnemangstjänst där våra kunder är garanterade ett visst antal timmar per månad till en i förväg bestämd kostnad. Vi sätter då in de kompetenser som behövs för att lösa uppgiften.

FLER TJÄNSTER >

Boka möte

    Kontaka oss

    +46 (0) 707 77 81 37

     info@yonderful.se