Visualisering

Visualisering för kommunikation och interaktiv design

Visualisering för kommunikation och interaktiv design

Välkommen till kursen ”Visualisering för kommunikation och interaktiv design”. Kursen utgår från både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Kursen behandlar ett antal frågor och teman som hur visualisering kan förstärka information och kommunikation samt bidra till interaktion mellan aktörer.

Här hittar du information om kursens innehåll, aktuellt schema, kontaktuppgifter, information om inlämningar etc. Knock yourselves out!

KURSBESKRIVNING

SCHEMA

LITTERATUR/
PROGRAMVAROR

SKRIFTLIGA
INLÄMNINGAR

UPPGIFTER
SEMINARIER

KONTAKT

Kursbeskrivning

KURSINNEHÅLL

 • Vad är visualisering?
 • När fungerar visualisering bra som verktyg och vilka effekter kan vi förvänta oss?
 • Visualisering i en kontext. Val av verktyg, teknik och kanal kopplat till budskap och målgrupp.
 • Vilka aktörer kan vara del av olika visualiseringsprocesser och hur deras roller ser ut?
 • Vilka skillnader finns mellan branscher och målgrupper?
 • Vad kännetecknar framgångsrika visualiseringar?

Examination

 1. PROJEKTARBETE (U/G/VG)
 2. ÖVRIGT (U/G)
  a) Löpande examination i form av skriftliga inlämningar i samband med föreläsningar. Läs mer här >
  b) Seminariedeltagande (100 %) samt medverkan vid övningsuppgifter. Läs mer här >

För att få VG på kursen krävs motsvarande betyg på det skriftliga projektarbetet.

LÄRANDEMÅL

 • Kunna beskriva visualiseringsverktyg, tekniker och kanaler och hur de skiljer sig åt.
 • Beskriva hur en visualiseringsprocess kan se ut och vilka aktörer som kan vara del av olika visualiseringsprocesser och deras roller.
 • Uppvisa förståelse kring potential och begränsningar i ett kommunikativt sammanhang.
 • Uppvisa grundläggande kunskaper i Adobe-familjen.
 • Beskriva vad som kännetecknar framgångsrika visualiseringsprojekt.
 • Redogöra för arbetet med visualisering för kommunikation och interaktion i en företagskontext.
 • Reflektera kring kopplingarna mellan design, teknik, innovation, marknadsföring och visualisering.

Schema

Litteratur

LITTERATURLISTA OCH PDF:ER FÖR NEDLADDNING

 • Kathryn, Coates (2014) Introduction to Information Design. London: Laurence King Publishing Ltd (s. 29-43) Ladda ner här >
 • Ledin/Machin (2018) Doing visual analysis. SAGE Publications Ltd (s.93-107) Ladda ner här >
 • Bo Bergström (2017) Effektiv visuell kommunikation. Carlsson Bokförlag AB (s. 36-49) Ladda ner här >
 • Dan Roam (2016) Draw To Win A Crash Course on How to Lead, Sell, and Innovate With Your Visual Mind. New York: Portfolio. (s. 129-145) Ladda ner här >
 • Lev Manovich (2011) What is visualisation? Visual Studies, 26:1 (s. 36-49) Ladda ner pdf

ADOBE PROGRAMVAROR

För den som vill jobba mellan seminarierna finns några alternativ;

PHOTOSHOP – LÄNKAR OCH GUIDER

Det finns mängder av tutorials och instruktionsfilmer. Här är några av dem;

BILDER

När du vill använda bilder, se till att du laddar ner bilder som är gratis att använda. Det säkraste är att ta egna bilder. Nedan ser du några bra bildsajter där du kan ladda ner bilder.

Skriftliga inlämningar

 • Skriftlig inlämning i samband med föreläsning görs senast kl. 16:00 samma dag.
 • Ange i mailets ”subject” vilken inlämningsuppgift som skickas in, ”1”, ”2”, ”3”, ”4” resp. ”5” + namnet på samtliga gruppmedlemmar.
 • Endast en person i varje grupp skickar in svar.
 • Övningsuppgifterna (Adobe) görs individuellt och presentationerna görs under seminarierna.

INLÄMNING 1 – 6:e maj

Gruppuppgift:
Läs sidorna 29-43 i ”Introduction to Information Design” med Kathryn, Coates.
Vad bör man tänka på när man gör personas? Koppla an till och referera till Kathryn Coates.

Gör fyra personas;

 1. Ekonomistudent
 2. Designstudent
 3. Miljöstudent
 4. Teknikstudent

Totalt Ca 4000 tecken (inkl. mellanslag)

Inlämning: Kl. 00:00

INLÄMNING 2 – 6:e maj

Gruppuppgift:
Läs s. 129-145 i ”Draw To Win A Crash Course on How to Lead, Sell, and Innovate With Your Visual Mind” av Dan Roam.

Utgå från valfritt företag och ge exempel på hur företaget kan utveckla sitt erbjudande med hjälp av visualisering med utgångspunkt av de metoder författaren beskriver. Koppla an till och referera till Dan Roam. Visualisera!

Totalt Ca 2500 tecken (inkl. mellanslag) + bild/bilder

Inlämning: Kl. 00:00

INLÄMNING 3 – 8:e maj

Gruppuppgift:

Läs s. 36-49 i ”Effektiv visuell kommunikation” av Bo Bergström.

Beskriv hur en visualiseringsprocess kan se ut och redogör för vilka aktörer som kan vara del av olika visualiseringsprocesser och deras roller. Finns andra situationer/arbetsplatser där visualisering skulle kunna underlätta/tillföra värde? Ge förslag och beskriv hur ni tänkt.

Totalt Ca 4000 tecken (inkl. mellanslag)

Inlämning: Kl. 00:00

INLÄMNING 4 – 10:e maj

Gruppuppgift:

Läs 93-107 i ”Doing visual analysis” av Ledin/Machin.

Förpackningsanalys. Analysera en parfymflaska med utgångspunkt i föreläsning och litteratur.

Minst 1500 tecken (inkl. mellanslag)

Inlämning: 00:00

INLÄMNING 5 – 14:e maj

Individuell uppgift:

Läs artikel ”What is visualisation?” av LesManovich som du kan ladda ner via denna länk: Manovich: What is visualisation och svara på frågorna nedan (totalt ca 1,5 – 2 sidor);

 1. Enligt Manovich vilar informationsvisualisering på två principer. Vilka är dessa?
 2. Manovich ger en enkel och preliminär definition av informationsvisualisering i början. Vilken?
 3. Vilka skillnader och likheter finns mellan informationsvisualisering och vetenskaplig visualisering?
 4. Om man jämför äldre informationsvisualisering (från sent 1700-tal och framåt) med den framför allt digitala som vi har idag, vilka likheter och skillnader finns?
 5. Begreppet reduktion i informationsvisualisering, hur beskriver Manovich det?
 6. Enligt Manovich är spatiala variabler viktiga för informationsvisualisering, förutom principen reduktion. Hur kan man beskriva det spatiala i det här sammanhanget? Exemplifiera gärna.
 7. Vilken betydelse har färg och skuggningar i informationsvisualisering och varför?
 8. Manovich talar om direktvisualiseringar (direct visualization). Vad menas med det?

Uppgift: surfa till: http://www.visualcomplexity.com

Det är en visuell databas med exempel på informationsvisualiseringsprojekt uppbyggd av designern Manuel Lima. Titta runt och se vad det finns för olika typer av informationsvisualiseringar!

Inlämning: Kl. 00:00

UPPGIFTER SEMINARIER

 • Varje uppgift utförs individuellt och inlämning sker enligt respektive inlämningsdatum.

UPPGIFT 1:
Singel-omslag

SEMINARIUM 1: Introduktion till individuell uppgift. ”Ta med” en låt/sång/stycke till uppgiften(dvs. välj ut en låt du skulle vilja göra ett ”singel-omslag” till).
SEMINARIUM 2: Repetition och handledning.
INLÄMNING: Via mail samma dag som seminarium 2 (Kl. 00:00).

Övningsuppgiften är individuell och ska innehålla;

 1. En digital ”slutbild” i PSD-format.
 2. En kortfattad presentation av ditt verk (där du motiverar av disposition, färg, typografi, manér etc)
  och kortfattad beskrivning av vilka tekniker du använt (max 1000 tecken).

UPPGIFT 2:
Redesign parfymflaska

SEMINARIUM 3: Introduktion till individuell uppgift.
SEMINARIUM 4: Repetition och handledning.
INLÄMNING: Via mail samma dag som seminarium 4 (Kl. 00:00).

Övningsuppgiften är individuell och ska innehålla;

 1. En digital ”slutbild” i ai-format.
 2. En kortfattad presentation av ditt verk (där du motiverar av disposition, färg, typografi, manér etc)
  och kortfattad beskrivning av vilka tekniker du använt (max 1000 tecken).

Tips: Ta hjälp av förpackningsanalysen.

UPPGIFT 3:
Visualisering företagskontext

SEMINARIUM 5: Introduktion till gruppuppgift.
SEMINARIUM 6: Repetition och handledning.
INLÄMNING: Via mail fredag 31 maj (Kl. 00:00).

Övningsuppgiften är en gruppuppgift och ska innehålla;

 1. En digital ”slutbild” i indd-format.
 2. En kortfattad presentation av er inlämning.

Tips: Ta hjälp av litteratur och tidigare uppgifter och inlämningar.

PROJEKTARBETE:
Visualisering företagskontext

Visuellt kommunikationsmaterial
Ni ska skapa ett visuellt kommunikationsmaterial. Ladda ner beskrivning här.

Format
1-2  st A3:or. Ev. foton redigeras i Photoshop och grafik/illustrationer/symboler etc. skapas i Illustrator. Text och slutproduktion sker i InDesign. Se till att arbeta i rätt format och när ni ska montera in bilder och illustrationer i InDesign, spara era Photoshop-filer som JPEG eller TIFF och era Illustrator-filer som AI EPS).

Skriftlig inlämning
Presentera er poster tillsammans med en text (minst 6 000 tecken max 10 000 tecken) där ni;

 • Beskriver hur er visualiseringsprocess såg ut samt hur olika visualiseringsverktyg skiljer sig åt.
 • Motiverar era val med utgångspunkt i de analysmodeller, föreläsningar och litteratur under kursen.
 • Reflekterar över hur ni (i framtiden) kan använda visualisering för kommunikation och interaktion i en företagskontext.
 • Reflekterar över visualiseringens potential ur följande perspektiv; teknisk, design och marknadsföring.

Bedömning
Bedömningen kommer att ske utifrån följande ”parametrar”;

 • Innovationshöjd; hur nytänkande är visualiseringarna (val av uttryck, teknik etc.), vilka nya idéer/utveckling av projektet har adderats.
 • Koppling till litteratur och föreläsningar.
 • Teknisk höjd, dvs. hur har visualiseringarna och postern genomförts (detaljnivå och finish)
 • Kommunikativ/pedagogisk höjd, hur väl står visualiseringarna för sig själva (dvs. hur väl kan de kommunicera projektet utan textstöd (eller med lite textstöd)).

Jury
Juryn består av representant från Norra Djurgården Fastighets AB, Programansvarig Renate Åkerhielm, Kursansvarig (Frida Birkelöf) samt representant från Lucerne School of Engineering and Architecture.

FRIDA BIRKELÖF

 

shvisualisering@gmail.com