Bli bra på att skapa framgång!

Vi har bett beteendevetaren och lösningsfokus-gurun Martin Larsson berätta om lösningsfokuserat förhållningssätt samt förväntade effekter och resultat av ett sådant synsätt.

”Ofta fokuserar vi på att försöka lösa ett problem som vi stöter på genom att analysera det och identifiera alla fel och brister för att kunna åtgärda det.  Problemlösning är en viktig och nödvändig del i många situationer. Det är till och med ett utmärkt sätt att komma framåt i enkla eller komplicerade system där det alltid finns ett linjärt samband mellan orsak och verkan. Men i den värld vi lever i är uppgifterna som vi tar oss an ofta både komplexa och kaosartade vilket kräver ett systemiskt tänkande. Då kan ett lösningsfokuserat förhållningssätt vara nyckeln. Istället för att grotta ner oss i hur problemen uppstår så skapar vi en bild av vad vi vill, analyserar vad som redan fungerar och gör en plan för vad vi kan göra i praktiken för att uppnå det vi önskar. Att identifiera vad som fungerar bra för att sen lägga all energi på att göra mer av just det är grunden i lösningsfokus och ett effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetenser hos grupper och individer.”

Lösningsfokus i praktiken

Jag har inspirerat och implementerat lösningsfokuserat förhållningssätt och sett hur det påverkat och lyft människor och organisationer, framförallt i skolvärlden. Med en gemensam värdegrund och identitet, en tydlig vision och om vi lär oss leta framgångar kan vi åstadkomma stora och synbara förändringar.

Effekter och resultat

Resultaten och effekterna är många, här är några;

  • Större delaktighet hos medarbetare/team.
  • Ökad motivation bland medarbetare
  • Förbättrad kommunikation
  • Ökat samarbete inom organisationen

Martin Larsson, Beteendevetare Västerås stad

FRIDA BIRKELÖF

 

MEJLA MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER
 frida@yonderful.se

Stötta lösningsfokuserat förhållningssätt

Yonderfuls tjänster och processer stöttar lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi tror stenhårt på att skapa stolthet internt och lyfta framgångar. En tydlig vision och en tydlig bild av vilka vi är, vilka vi vill vara och hur vi vill att våra kunder ska uppfatta oss ger en riktning och underlättar beslutsfattande samt gör fler delaktiga.

WORKSHOP : DESIGN THINKING

WORKSHOP : DESIGN THINKING

Det här är vår effektiva design-thinking-process som löser framtidens utmaningar. Under två dagar möts ni krossfunktionellt och med extern expertis i en workshop för att tillsammans utveckla nya produkter, tjänster, erbjudanden eller kommunikationskoncept. Vårt format utgår från devisen ”fail fast not big” och bygger på att snabbt gå från idé till prototyp för att redan i ett tidigt stadium testa, utveckla och finjustera erbjudandet innan lanseringen.

WORKSHOP : VISION

WORKSHOP : VISION

Workshop som leder organisationen mot gemensam strategi och vision. Vi lyfter goda exempel och skapar delaktighet, förståelse och engagemang för den gemensamma företagsresan. I denna workshop får många olika perspektiv mötas för att tillsammans arbeta fram en vision eller följa upp redan gjorda insatser mot visionen. Med våra kreativa verktyg får ni en rolig process samtidigt som ni utvecklar en samsyn kring viktiga strategiska frågor.

WORKSHOP : REFLEKTION

WORKSHOP : REFLEKTION

Det är i vila som kreativitet föds. I denna workshops får ni möjlighet att reflektera genom att uttrycka tankar, känslor och åsikter om en gemensam upplevelse. Våra övningar bygger öppenhet och förtroende i gruppen, tar fram viktiga lärdomar och insikter för att på så sätt stärka organisationen inför framtida projekt eller utmaningar.

WORKSHOP : KONCEPT/BUDSKAP

WORKSHOP : KONCEPT/BUDSKAP

Tillsammans tar vi fram den övergripande och bärande idén som skapar bästa förutsättningar för ditt varumärke. Denna workshop passar utmärkt inför exempelvis en lansering, kampanj eller event.

MÖTE: SUCESS TALK

MÖTE: SUCESS TALK

Vår Success talkshow bygger stolthet och engagemang i hela verksamheten. Vi lyfter lyckade exempel från den egna organisationen med målsättningen att skapa delaktighet och förståelse för varandras roller, situation och utmaningar. Allt förpackas i ett kommunikativ talkshow-format med programledare, gäster och reportage. SUCESS TALK är en energiboost för alla företag som vill utveckla det krossfunktionella arbetet och bygga en positiv företagskultur.

5 GYLLENE TIPS FÖR ATT BLI MER LÖSNINGSFOKUSERAD

Läs Martin Larssons fem tips på hur du kan bli mer lösningsfokuserad.

1

Sätt en gemensam vision

Se till att att organisationen/teamet har en gemensam vision. Den ska vara tydlig, attraktiv, gärna visuell och vara väl förankrad.
2

LETA OCH ANALYSERA FRAMGÅNGAR

Titta bakåt och leta efter vad som fungerat bra. Gör en systematisk och grundlig analys som visar vad som gjort att det funkat.
3

TA SMÅ STEG

Planera i form av små steg framåt. Det är ofta det där första lilla steget som behöver tas. När det första steget tagits ger det ofta en massa kraft att ta nästa, och nästa osv.
4

TÄNK OCH GÖR ANNORLUNDA

Om det är något som inte funkar, gör något annorlunda. Byt tankesätt, hitta verktyg att utveckla och våga vara mer kreativa.
5

OM DET GÅR FÖR SAKTA - SÄNK FARTEN!

Om vi föreställer oss ett isberg, visar forskning att vi fattar beslut utifrån det vi ser och inte utifrån hela bilden. Om vi istället tar in helheten och ser och förstår grunden - vilka värderingar har vi, hur vi vill uppfattas etc. - så blir det lättare att fatta beslut. Vissa alternativ faller naturligt bort. Vi behöver därför ibland sänka farten och ställa oss några grundläggande frågor.

YONDERFUL TJÄNSTER

Vi har paketerat ett antal tjänster tillsammans med våra kunder. Läs mer om dem nedan.

WORKSHOPS

DIALOG

ANALYS

PROJEKT

CONTENT

INTERIM

Boka möte

+46 (0) 707 77 81 37

 info@yonderful.se