YONDERFUL TJÄNSTER

YONDERFUL Tjänster

Vi är övertygade om att det är i dialogen med kunder, medarbetare, och intressenter som utveckling sker och att transparent kommunikation skapar delaktighet och engagemang. Vi tror även att vi kan vara en positiv kraft och en avlastande resurs för många högt belastade organisationer.

Navigation

Utvecklingen går fort framåt och tekniken ligger många gånger före vår fantasi. Företag och organisationer behöver snabba på sin innovationstakt för att vara konkurrenskraftiga även i framtiden. För att lyckas utveckla rätt erbjudanden behöver fler perspektiv komma till tals, vi behöver arbeta krossfunktionellt och decentralisera innovationen. Låt Yonderful bli ert kreativa laboratorium där människor får mötas och där idéer kan utvecklas, testas och lanseras.

Läs mer >

Kommunikation

Kommunikationsbranschen utvecklas i ett rasande tempo och medielandskapet blir alltmer komplext. För att lyckas nå fram till våra målgrupper behöver vi arbeta flexibelt, lyssna in marknadens behov och bygga meningsfulla relationer. Vi är övertygade om att de bästa resultaten uppnås när den digitala tekniken har fått samspela med analoga möten och samtal.

Läs mer >

INTERIM

Vi hjälper våra kunder genom avlastning i det löpande kommunikationsarbetet genom framför allt projektledning och grafisk produktion. Det kan vara vid arbetstoppar, vakanser eller för att realisera projekt som kanske aldrig annars hade blivit genomförda. Y Interim är en abonnemangstjänst där våra kunder är garanterade ett visst antal timmar per månad till en i förväg bestämd kostnad. Vi sätter då in de kompetenser som behövs för att lösa uppgiften.

Läs mer >

Boka möte

+46 (0) 707 77 81 37

 info@yonderful.se