YONDERFUL KOMMUNIKATION

Hållbara kommunikationskoncept som berör och skapar engagemang!

Samarbeta med YONDERFUL!

Kommunikationsbranschen utvecklas i ett rasande tempo och medielandskapet blir alltmer komplext. För att lyckas nå fram till våra målgrupper behöver vi arbeta flexibelt, lyssna in marknadens behov och bygga meningsfulla relationer. Vi är övertygade om att de bästa resultaten uppnås när den digitala tekniken har fått samspela med analoga möten och samtal.

Y [why] Communicate

Vi utvecklar och paketerar nya kommunikationskoncept utifrån insikter om marknad, trender och interna förutsättningar. Genom effektiv projektledning av kampanjer och lanseringar ser vi till att idéer förverkligas och når sin marknad. Med Y Communicate får ni en nära och kreativ samarbetspartner som tar ett helhetsansvar för kommunikationsprojekt.

Jag vill veta mer >

Y [why] Educate

Vi är experter på att förmedla och förtydliga komplex information och genom visualisering och textdesign kan vi skapa förståelse och överblick över information och sammanfatta exempelvis analyser, statistik, rapporter, målsättningar och vision. Resultatet blir ofta animerade informationsfilmer, informationsgrafik, symboler, manualer och handböcker.

Jag vill veta mer >

Y [why] Success

Vår Success talkshow bygger stolthet och engagemang i hela verksamheten. Vi lyfter lyckade exempel från den egna organisationen med målsättningen att skapa delaktighet och förståelse för varandras roller, situation och utmaningar. Allt förpackas i ett kommunikativ talkshow-format med programledare, gäster och reportage. Y Success är en energiboost för alla företag som vill utveckla det krossfunktionella arbetet och bygga en positiv företagskultur.

Jag vill veta mer >

Övriga tjänster

 • Mapping och analys

  En kartläggning över marknader och/eller målgrupper.

 • Medarbetardialog

  Djupintervjuer för förståelse för företaget, avdelningar och roller.

 • Visualisering

  Genom visualisering skapar vi förståelse för komplex information.

 • Grafisk design

  Formgivning, trycksaker och logos.

 • Kundcase

  Intervjuer till artiklar, filmer och annat kommunikativt material.

 • Textdesign

  Redaktionell text och copy.

 • Film

  Animerade informationsfilmer.

Boka möte

+46 (0) 707 77 81 37

 info@yonderful.se

Case: YONDERFUL KOMMUNIKATION

Vi har skapat värde hos många företag och organisationer, nedan kan du ta del av några case.

KANTHAL: Informationsdesign

RISE: Insight & informationsdesign

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

KANTHAL: Projektledning

KANTHAL: Projektledning

ADDAI: Informationsdesign

IKEA: Insight

IKEA: Insight

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: Insight & informationsdesign