YONDERFUL NAVIGATION

Ditt kreativa laboratorium för utveckling, tester och lansering av nya idéer!

Samarbeta med YONDERFUL!

Utvecklingen går fort framåt och tekniken ligger många gånger före vår fantasi. Företag och organisationer behöver snabba på sin innovationstakt för att vara konkurrenskraftiga även i framtiden. För att lyckas utveckla rätt erbjudanden behöver fler perspektiv komma till tals, vi behöver arbeta krossfunktionellt och decentralisera innovationen. Låt Yonderful bli ert kreativa laboratorium där människor får mötas och där idéer kan utvecklas, testas och lanseras.

Y [why] Catch

Genom konsumentpaneler, fokusgrupper, djupintervjuer eller befintlig statistik lyssnar vi in nuläge, trender och framtidsbehov. Vår process fångar snabbt in insikter som våra kunder behöver för att kunna göra rätt vägval. Arbetet avslutas med en gemensam workshop där vi diskuterar och skapar förståelse för upptäckterna och prioriterar stegen framåt. En snabb och engagerande affärsprocess som skapar samsyn i organisationen kring omvärlden och marknadens möjligheter.

Jag vill veta mer >

Y [why] Vision

Yonderful faciliterar workshops som leder organisationen mot gemensam strategi och vision. Vi lyfter goda exempel och skapar delaktighet, förståelse och engagemang för den gemensamma företagsresan. Med Y Vision möts många olika perspektiv för att antingen arbeta fram en vision eller följa upp redan gjorda insatser mot visionen. Med våra kreativa verktyg får ni en rolig process samtidigt som ni utvecklar en samsyn kring viktiga strategiska frågor.

Jag vill veta mer >

Y [why] Innovate

Det här är vår effektiva design-thinking-process som löser framtidens utmaningar. Under två dagar möts ni krossfunktionellt och med extern expertis i en workshop för att tillsammans utveckla nya produkter, tjänster, erbjudanden eller kommunikationskoncept. Vårt format utgår från devisen ”fail fast not big” och bygger på att snabbt gå från idé till prototyp för att redan i ett tidigt stadium testa, utveckla och finjustera erbjudandet innan lanseringen.

Jag vill veta mer >

Övriga tjänster

 • Mapping och analys

  En kartläggning över marknader och/eller målgrupper.

 • Visualisering

  Genom visualisering kan vi skapa förståelse för komplex information

 • Innovationsprojekt

  Projektledning av innovationsprojekt för lokal, regional och nationell utveckling.

 • Processledning

  Processledning och facilitering av utvecklingsprocesser.

Boka möte

+46 (0) 707 77 81 37

 info@yonderful.se

Case: YONDERFUL NAVIGATION

Vi har skapat värde hos många företag och organisationer, nedan kan du ta del av några case.

ALMI: Insight & Informationsdesign

REGION VÄSTMANLAND: Insight & Projektledning

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

ADDAI: Informationsdesign

IKEA: Insight

IKEA: Insight

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: Insight & informationsdesign