VISUALISERING – EN BILD SÄGER MER ÄN 1000 ORD!

För att möta framtiden måste vi ha koll på vad som sker i vår omvärld, vi behöver involvera våra kunder i utvecklingsarbetet, medarbetare måste må bra och ha rätt kompetens. Innovationsklimatet i organisationen måste vara gynnsamt. Och sist men inte minst behöver vi hantera digitaliseringen. Vi lever och agerar i en komplex värld och för att inte tappa fokus och riktning vill vi uppmana till att använda visualisering som verktyg. Bygg en gemensam bild av organisationen och omvärlden – ett gemensamt underlag/karta för framtida utveckling!

VARFÖR VISUALISERING?

När vi implementerar nya strategier eller genomför förändring och utveckling behöver alla i organisationen veta, förstå och vara delaktiga. Visualisering av strategier påverkar organisationers möjlighet att lyckas nå ut med strategin till medarbetare.

YONDERFUL hjälper dig skapa en gemensam bild av helheten – en visuell och pedagogiskt utformad bild vilket underlättar när du behöver förklara varför er organisation behöver agera på ett visst sätt. På så sätt kan alla medarbetare koppla an till sig själva, sin roll och sin avdelning och omsätta företagets strategi i praktiken. Först då kan vi skapa förståelse och engagemang – en förutsättning för utveckling och förändring.

FÖRDELAR MED VISUALISERING

Vikten av öppen och inkluderande målstyrning finns ofta beskriven i rapporter och forskning. Visualisering av strategier påverkar organisationers möjlighet att lyckas nå ut med strategin till medarbetare.

Några fördelar med visualisering;

  • Förenklad implementering
  • Förenklad utvärdering av strategi
  • Ökad motivation bland medarbetare
  • Förbättrad kommunikation
  • Ökat samarbete inom organisationen

FRIDA BIRKELÖF

 

MEJLA MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER
 frida@yonderful.se

5 GYLLENE REGLER FÖR LYCKAD VISUALISERING

Vi har tagit fram fem gyllene regler för att din Visualisering ska bli lyckad och användbar för hela organisationen.

1

Gör din hemläxa

Se till att ha koll på vad du vill säga. För att få en helhetsbild av din organisation behöver du ha koll på; ”WHY” (varför finns vi och vad är vårt uppdrag?), ha en tydlig och attraktiv vision att sträva mot, utforma strategier i en riktning som för närmre visionen att koppla målsättningar mot, sätt upp mål och delmål som är realistiska och mätbara och lyssna in marknaden, det vill säga trender, politik, teknik, kunder och deras behov.
2

MÅLGRUPPSANPASSA

Vem vill du kommunicera med? Se till att visualiseringen är enkel, tydlig och inte riskeras att missuppfattas. Alla i organisationen ska kunna förstå och relatera - och känna sig inkluderade.
3

NÄR OCH HUR?

Vid val av format och typ av visualisering finns några faktorer att ta i beaktande; syftet och hur du tänkt använda visualisering som verktyg, målgrupp, grad av interaktivitet, möjlighet till uppdatering är några viktiga faktorer.

De flesta av oss har lättare att ta till oss bild än text och tillämpningsområdena är oändliga. Några exempel är i appar, som pedagogiska verktyg eller graphic recording i workshops och möten, på webb, i rapporter etc.

4

HELIKOPTERPERSPEKTIV

Ta hjälp av experter inom området, oavsett om du vill ha hjälp att skapa attraktiva bilder/visualiseringar eller om du vill utbilda dig i ämnet. Genom att ta hjälp utanför organisationen får du en översikt med nya ögon.
5

ATT TÄNKA PÅ

En visualisering bör vara attraktiv och utformad så att den driver en viss typ av agerande, ex. i en viss riktning eller i en viss ordning. Hur vi använder färger och symboler skiljer sig från olika delar av världen, se till att du har koll och gör eventuella kulturella anpassningar.

YONDERFUL TJÄNSTER

Vi har paketerat ett antal tjänster tillsammans med våra kunder. Läs mer om dem nedan.

WORKSHOPS

DIALOG

ANALYS

PROJEKT

CONTENT

INTERIM

Boka möte

+46 (0) 707 77 81 37

 info@yonderful.se