WORKSHOPS

Vi arbetar ofta i workshops tillsammans med våra kunder  för att på kort tid få insikter eller skapa, utveckla och driva projekt framåt. Oavsett  frågeställning är en workshop med oss som processledare ett effektivt sätt att skapa interaktivitet och engagemang i er arbetsgrupp.

Vi har utvecklat ett antal workshopkoncept som både är effektiva och roliga.

WORKSHOP : DESIGN THINKING

WORKSHOP : DESIGN THINKING

Det här är vår effektiva design-thinking-process som löser framtidens utmaningar. Under två dagar möts ni krossfunktionellt och med extern expertis i en workshop för att tillsammans utveckla nya produkter, tjänster, erbjudanden eller kommunikationskoncept. Vårt format utgår från devisen ”fail fast not big” och bygger på att snabbt gå från idé till prototyp för att redan i ett tidigt stadium testa, utveckla och finjustera erbjudandet innan lanseringen.

WORKSHOP : VISION

WORKSHOP : VISION

Workshop som leder organisationen mot gemensam strategi och vision. Vi lyfter goda exempel och skapar delaktighet, förståelse och engagemang för den gemensamma företagsresan. I denna workshop får många olika perspektiv mötas för att tillsammans arbeta fram en vision eller följa upp redan gjorda insatser mot visionen. Med våra kreativa verktyg får ni en rolig process samtidigt som ni utvecklar en samsyn kring viktiga strategiska frågor.

WORKSHOP : REFLEKTION

WORKSHOP : REFLEKTION

Det är i vila som kreativitet föds. I denna workshops får ni möjlighet att reflektera genom att uttrycka tankar, känslor och åsikter om en gemensam upplevelse. Våra övningar bygger öppenhet och förtroende i gruppen, tar fram viktiga lärdomar och insikter för att på så sätt stärka organisationen inför framtida projekt eller utmaningar.

 

WORKSHOP : CUSTOMER JOURNEY

WORKSHOP : CUSTOMER JOURNEY

Att kartlägga kundresan är ett effektivt och kreativt första steg mot en mer kundcentrerad verksamhetsutveckling. I denna workshop får ni en introduktion till hur ni kan jobba fram er unika kundresa. Ni får förståelse för hur kundresan ser ut över tid samt hur kunden agerar i olika situationer både före, under och efter köp samt vad ni själva gör under resans gång.

WORKSHOP : KONCEPT/BUDSKAP

WORKSHOP : KONCEPT/BUDSKAP

Tillsammans tar vi fram den övergripande och bärande idén som skapar bästa förutsättningar för ditt varumärke. Denna workshop passar utmärkt inför exempelvis en lansering, kampanj eller event.

METOD: GRAPHIC RECORDING

METOD: GRAPHIC RECORDING

Graphic recording innebär att fånga diskussioner och resultat av olika typer av processer såsom möten/events/workshops visuellt och är ett effektivt verktyg för att leda grupper och individer mot ett mål. Den visuella processen utförs av en graphic recorder. Det finns forskning och erfarenheter som visar att graphic recording ökar inlärning i grupp och ännu viktigare – skapar ett bestående minne i gruppen.

MÖTE: SUCESS TALK

MÖTE: SUCESS TALK

Vår Success talkshow bygger stolthet och engagemang i hela verksamheten. Vi lyfter lyckade exempel från den egna organisationen med målsättningen att skapa delaktighet och förståelse för varandras roller, situation och utmaningar. Allt förpackas i ett kommunikativ talkshow-format med programledare, gäster och reportage. SUCESS TALK är en energiboost för alla företag som vill utveckla det krossfunktionella arbetet och bygga en positiv företagskultur.

FLER TJÄNSTER >

Boka möte

    Kontaka oss

    +46 (0) 707 77 81 37

     info@yonderful.se