Skip to main content
YONDERFUL förverkligar projekt och skapar förståelse för omvärlden. Vi bygger hållbara kommunikationskoncept och ser till att våra kunder når ut till sin publik med meningsfull kommunikation. Vi bidrar med effektiva verktyg och metoder samt är en drivande, kreativ och långsiktig samarbetspartner. Vi är experter på att leda och implementera hållbarhetsarbete, projekt, kommunikation och informationsdesign. En trygg projekt- och kommunikationspartner helt enkelt. Välkommen till oss!

PROJEKT

YONDERFUL planerar, leder och förverkligar hållbarhets- och kommunikationsprojekt inom många olika områden och branscher. Vi arbetar  strukturerat och målfokuserat samtidigt som vi skapar en kreativ arbetsmiljö och stimulerar nytänkande. Med oss som projektpartner får ni ett tryggt och nära samarbete där projektplanen snabbt förvandlas till verklighet. Och det bästa av allt – ni väljer själva omfattningen. Ibland kanske en avlastande resurs räcker långt och vid andra tillfällen passar det bättre att lägga ut  helhetsansvaret på oss.

#PROJEKTLEDNING #AVLASTNING

KOMMUNIKATION

YONDERFUL arbetar både strategiskt och operativt med kommunikation. Vi hjälper våra kunder att paketera nya kommunikationskoncept, hitta nya kommunikationsvägar eller skapa engagemang och delaktighet kring viktiga frågor både inom och utanför organisationen. Utifrån insikter om marknad, trender och interna förutsättningar designar vi information så att våra kunder kan möta sina målgrupper med relevant, transparent och intresseväckande kommunikation.

#INSIGHT #KONCEPT #INFORMATIONSDESIGN #CONTENT

UTBILDNING

YONDERFUL är experter på att göra komplex information användarvänlig och intressant. Med hjälp av informationsdesign skapar vi både digitalt och fysiskt utbildningsmaterial anpassat för specifika behov och definierade målgrupper. Vi håller även workshops och leder olika typer av utbildningsinsatser.

#FÖRELÄSNING #WORKSHOPS #UTBILDNINGSMATERIAL

Yonderful case

SAMHÄLLSKONTRAKTET: KONCEPT, KOMMUNIKATION, SCENARIOPLANERING

SVENSKA KYRKAN: FÄRDPLAN FÖR KLIMATET

BOSTADS AB MIMER: PROJEKTLEDING

ABB: Löpande Avlastning

RÄDDA BARNEN: KARTLÄGGING FÖR Effektivare samverkan

REGION VÄSTMANLAND: Möteskoncept Träffpunkt Hållbarhet

RÄDDA BARNEN: Projektledning av förstudie

SVENSKA KYRKAN: Projektledning av hållbarhetsarbete

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & kommunikation

NATURLIGTVIS VÄSTMANLAND: Projektledning & informationsdesign

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA: Informationsdesign

KANTHAL: Informationsdesign

ALMI: Insight & Informationsdesign

REGION VÄSTMANLAND: Insight & Projektledning

RISE: Insight & informationsdesign

ABB: Projektledning

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

KANTHAL: Projektledning

KANTHAL: Projektledning

ADDAI: Informationsdesign

IKEA: Insight

IKEA: Insight

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: Insight & informationsdesign

Yonderful news