Skip to main content

Analys

Det är lätt att dra förhastade slutsatser utifrån hur vi tror att saker och ting ligger till.

Dra nytta av vår expertis, resurser och objektivitet för analys och fatta välgrundade beslut, skapa effektivare strategier samt bli långsiktigt och hållbart framgångsrika.

Målgrupps-
analys

Vi hjälper er att bättre förstå de drivkrafter, behov och önskemål som målgrupperna har. Genom att omvandla big data till smart data får vi fram värdefulla insikter om era målgrupper. Med rätt information får ni svar på hur målgrupperna faktiskt ser ut och agerar och målgruppsanalysen skapar bättre förutsättningar att nå fram med träffsäker och engagerande kommunikation.

målgruppsanalys målgrupper analys kommunikation

Hållsbarhets-
analys

Att tänka hållbart och ta hänsyn till den påverkan som organisationen har på miljö, hälsa, utbildning och livskvalitet är idag en hygienfaktor. Svårigheten ligger oftast i att få in hållbarhetsaspekterna i strategier och beslut. Vi hjälper er att integrera hållbarhet i verksamhetsutvecklingen så att ni blir väl rustad för framtiden. Vi fördjupar oss i er verksamhet genom att analysera och rapportera er hållbarhetspåverkan och vi hjälper er att adressera globala utmaningar och driva en hållbar agenda. Vår hållbarhetsanalys blir ett effektivt verktyg som enkelt kan uppdateras över tid.

hållbarhetsanalys hållbarhet analys kommunikation

Scenario-
planering

Scenarioplanering är en metod för att skapa förståelse för olika, möjliga framtider. Vi samlar en grupp, det kan vara interna medarbetargrupper, invånargrupper eller aktörer fån samma bransch eller branschöverskridande grupper. Genom scenarioplanering hjälper vi gruppen att få framtidsinsikter och att sedan transformera insikterna till strategier. 

scenarioplanering hållbarhet analys kommunikation

Så här har vi hjälpt andra

RISE: Marknadsanalys

Hållbarhet kommunikation

IKEA: Målgruppsanalys

Hållbarhet kommunikation

SAMHÄLLSKONTRAKTET: KONCEPT, KOMMUNIKATION, SCENARIOPLANERING

Yonderful kunder

Kontakt

Anna Bjerne

Medgrundare och projektledare

+46 733 67 00 50
anna@yonderful.se

Frida Birkelöf

Medgrundare och processledare

+ 46 707 77 81 37
frida@yonderful.se