Skip to main content

Bli mer hållbar, berätta om det och stärk ditt varumärke.

Vi kombinerar hållbarhet och kommunikation.
We call it Yonderful.

Ta hjälp av oss på resan!

Hållbarhet Kommunikation
Samla ihop och få kunskap, skapa partnerskap och goda förutsättningar framåt!
Transformera insikter till strategier och planer för att lyckas!
Skapa engagemang och bred förståelse hos målgruppen och lyckas med implementering!
Utveckla verksamheten och genomför hållbara förändringar!

Vi kan hållbarhet och kommunikation!
YONDERFUL är en kombinerad kommunikationsbyrå och hållbarhetsbyrå. Här förverkligas projekt och skapas förståelse för omvärlden. Vi bygger hållbara kommunikationskoncept och ser till att våra kunder når ut till sin publik med meningsfull kommunikation. Vi bidrar med effektiva verktyg och metoder samt är en drivande, kreativ och långsiktig samarbetspartner. 

Med oss i teamet får ni ett tryggt och nära samarbete där planen snabbt förvandlas till verklighet. Och det bästa av allt – ni väljer själva omfattningen. Ibland kanske en avlastande resurs räcker långt och vid andra tillfällen passar det bättre att lägga ut helhetsansvaret på oss. 

YONDERFUL är en trygg hållbarhets- och kommunikationspartner. Välkommen till oss!

Våra tjänster

Hållbarhets-
arbete

Det finns stora värden i att lyfta fram hur ni arbetar med hållbarhet – att kommunicera insatser, framgångar och goda exempel. Det gör din organisation attraktiv för medarbetare, kunder och partners. Att ligga steget före stärker ert varumärke och gör er väl rustade för framtiden.

Läs mer

Kartläggning

I ett myller av information, fake news, good news, bad news, är det svårt att veta vad som är viktigt på riktigt. Vi hjälper er att samla in och sammanställa rätt information samtidigt som vi involverar och engagerar målgrupper. 

 

Läs mer

Analys

Det är lätt att dra förhastade slutsatser utifrån hur vi tror att saker och ting ligger till. Dra nytta av vår expertis, resurser och objektivitet för att fatta välgrundade beslut, skapa effektivare strategier samt bli långsiktigt och hållbart framgångsrika.

 

Läs mer

Kommunikation

Kommunikation spelar en avgörande roll för framgång. Ett varumärke med en tydlig värdegrund, röst och position kommer att lyckas. Ta hjälp av oss för att skapa en trygg grund samt för att förmedla och förankra budskap som når hela vägen fram. 

 

Läs mer

Verksamhets-
utveckling

Att tänka nytt och att systematiskt utveckla verksamheten kräver fokus, tid och engagemang. Vi hjälper er att fokusera på rätt saker samt att leda och implementera den förändring som behövs för att skapa värde nu och i framtiden.

 

Läs mer

Stöd till
Startups

Som Startup är det avgörande att det framgår hur affärsidén skapar nytta och värde, att förstå marknaden och att paketera erbjudandet på ett kommunikativt sätt. Vi har stor erfarenhet av att stötta startups och förståelse för vilka de största utmaningarna är.

Läs mer

Yonderful kunder

Yonderful cases

Hållbarhet kommunikation

SAMHÄLLSKONTRAKTET: KONCEPT, KOMMUNIKATION, SCENARIOPLANERING

NATURLIGTVIS: UTBILDNINGSDESIGN, PROCESS, MATERIAL

Hållbarhet kommunikation

SVENSKA KYRKAN: FÄRDPLAN FÖR KLIMATET

Hållbarhet kommunikation

BOSTADS AB MIMER: PROJEKTLEDING

Hållbarhet kommunikation

ABB: Löpande Avlastning

Hållbarhet kommunikation

FÖRBUNDET AGENDA 2030: VERKSAMHETSUTVECKLING

Hållbarhet kommunikation Kartläggning

RÄDDA BARNEN: KARTLÄGGING FÖR Effektivare samverkan

Hållbarhet kommunikation

REGION VÄSTMANLAND: Möteskoncept Träffpunkt Hållbarhet

Kontakt

Kommunikation Kommunikatör

Anna Bjerne

Medgrundare och projektledare

+46 733 67 00 50
anna@yonderful.se

Frida Birkelöf

Medgrundare och processledare

+ 46 707 77 81 37
frida@yonderful.se