Skip to main content

Kommunikation

Kommunikation spelar en avgörande roll för framgång. Ett varumärke med en tydlig värdegrund, röst och position kommer att lyckas.

Ta hjälp av oss för att skapa en trygg grund samt för att förmedla och förankra budskap som når hela vägen fram.

Kommunikations-
strategi

Vi skapar strategier får både den externa och interna kommunikationen. Med kommunikationsstrategin säkerställer vi att ni har en genomtänkt plan och en enhetlig kommunikation så att ni hela tiden jobbar mot uppsatta mål och vision. Både i skapandet och genomförandet av kommunikationsstrategin ser vi till att medarbetare blir involverade och känner ett engagemang för innehållet och vägen framåt. kommunikationsstrategin kan sen mynna ut i olika genomförandeplaner såsom kommunikationsplan, kampanjplan eller projektplan.

#kommunikation #kommunikationsbyrå #kommunikationsstrategi

Informations-
design

Att utifrån komplex information ta fram lättbegriplig och kreativ kommunikation är vår främsta styrka. Visualiseringar, illustrationer, animeringar och storytelling är exempel på informationsdesign som vi använder för att skapa inkludering, förståelse och samsyn.

#kommunikation #storytelling #informationsdesign #kommunikationsbyrå #visualiseringar #illustration

Hållbarhets-
kommunikation

Vi hjälper er att leta fram, samla ihop, analysera och kommunicera ert hållbarhetsarbete till både externa målgrupper och medarbetare. Den hållbarhetskommunikation som vi producerar är kreativ och skapar engagemang samtidigt som den är grundad och tillförlitlig.

#hållbarhet #kommunikation #hållbarhetskommunikation

Event- och
mötesdesign

Vi tar fram effektiva och kreativa events och möteskoncept. Vår mötesdesign skapar långvarig effekt genom interaktion och kommunikations både före, under och efter själva träffen. Vi arbetar fram idé, koncept och budskap och hjälper er att planera, genomföra och utvärdera.

#mötesdesign #event #kommunikation #möteskoncept

Utbildnings-
material

Vi skapar utbildningsmaterial utifrån era behov, önskemål och målgrupper. Vår expertis inom informationsdesign säkerställer att ni får ett utbildningsmaterial som är kreativt, pedagogiskt, målgruppsanpassat och som lyfter fram rätt information och fakta.

#kommunikation #utbildningsmaterial #informationsdesign

Kommunikations-
kampanj

Ibland är det viktigt att nå fram med kommunikation under en begränsad tidsperiod. Det kan vara för att belysa en viktig fråga, lansera en ny produkt eller tjänst eller för att skapa extra synlighet för organisationen i samband med exempelvis ett event eller samarbete. Vi hjälper er att ta fram idéer och budskap, sätta mål och syfte, målgruppsanpassa samt genomföra och utvärdera er kommunikationskampanj.

#kommunikationskampanj #kommunikation #kommunikationsbyrå

Så här har vi hjälpt andra

Hållbarhet kommunikation

SVENSKA KYRKAN: FÄRDPLAN FÖR KLIMATET

Hållbarhet kommunikation

BOSTADS AB MIMER: PROJEKTLEDING

Hållbarhet kommunikation

REGION VÄSTMANLAND: Möteskoncept Träffpunkt Hållbarhet

Yonderful kunder

Kontakt

Anna Bjerne

Medgrundare och projektledare

+46 733 67 00 50
anna@yonderful.se

Frida Birkelöf

Medgrundare och processledare

+ 46 707 77 81 37
frida@yonderful.se