RÄDDA BARNEN: Projektledning av förstudie

SVENSKA KYRKAN: Projektledning av hållbarhetsarbete

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & kommunikation

NATURLIGTVIS VÄSTMANLAND: Projektledning & informationsdesign

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA: Informationsdesign

KANTHAL: Informationsdesign

ALMI: Insight & Informationsdesign

REGION VÄSTMANLAND: Insight & Projektledning

RISE: Insight & informationsdesign

ABB: Projektledning

LÄNSSTYRELSEN BLEKINGE: Informationskampanj

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NORDIC FURNACES: Insight & Projektledning

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET: Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

BOSTADS AB MIMER: Projektledning & Informationsdesign

KANTHAL: Projektledning

KANTHAL: Projektledning

ADDAI: Informationsdesign

IKEA: Insight

IKEA: Insight

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

AUTOMATION REGION: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SANDVIK: Informationsdesign

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN: Insight & informationsdesign