Kund:

Nordic Furnaces

Utmaning:

Vid en ny strategisk inriktning ville Nordic Furnaces veta hur kunderna upplevde tjänsterna, servicen samt vilka framtidsbehov som fanns. Detta för att kunna paketera sitt erbjudande på ett bra sätt. De ville även samla aktörer i branschen för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter.

Lösning:

Vi intervjuade flertalet kunder för att skapa förståelse internt för nuläget och framtidsbehoven. Därefter paketerade vi erbjudandet utifrån marknadens önskemål.

Vårt arbete med branschforumet innefattade innehåll, programframställning, inbjudningar, deltagarservice, marknadsföring, projektledning av två dagar samt processledning av workshop inklusive material och verktyg. Dagarna visualiserades i realtid med hjälp av Graphic recording som även blev en del av dokumentationen.

Resultat:

Marknadsanalys, tjänstepaketering och branschforum.