Kund:

ALMI

Utmaning:

Inom ramen för projektet ”Smart tillväxt” ville ALMI underlätta kommunikationen kring innovation med företag i regionen.

Lösning:

Yonderful tog fram visuellt stöd som beskriver värdet av att arbeta med innovation i hela företaget och på ledningsnivå.

Resultat:

Bilderna används i ALMIS presentati0ner och trycksaker som stöd i kommunikationen intern, med företag och inblandade partners och intressenter.