Vi arbetar med Svenska kyrkans färdplan för klimatet som är en strategi för att nå högt uppsatta hållbarhetsmål. Vi har tagit fram en utbildningsprocess som skapar förståelse och förankring av färdplanen i pastorat och församlingar. Vi ansvarar även för processledningen och kommunikationen.