Skip to main content

Hej Bäckby!

By oktober 10, 2018oktober 13th, 2018YONDERFUL NEWS
Hållbarhet kommunikation

I höst kommer vi att arbeta med en förstudie kring friluftsliv och hälsa på Bäckby som är ett område i Västerås. Vårt arbete innebär att planera och rigga ett pilotprojekt som är tänkt att genomföras under våren 2019.