Skip to main content

Hej Förbundet Agenda 21!

By april 10, 2018YONDERFUL NEWS

Vi startar ett samarbete med Förbundet Agenda 21 för att tillsammans göra en förstudie. Vårt arbete innebär att samla kommunerna i Västmanlands län för att i nästa steg skapa en gemensam kommunikationskampanj om allemansrätten och inspirera invånare och framför allt nyanlända att ta sig ut i naturen.