Skip to main content

Hej Kanthal!

By november 10, 2017mars 10th, 2018YONDERFUL NEWS

Vi projektleder arbetet med att uppdatera allt marknadsföringsmaterial enligt Kanthals nya guidelines. Vi skapar även nya broschyrer, kundcase och presentationer efter globala produktchefernas önskemål. Allt samlas digitalt för att finnas tillgängligt för alla.