BYGGNADS AB MIMER

Projektledning

Hållbarhet kommunikation

Om uppdraget

Vi har under flera år arbetat med projektledning och kommunikation för Bostads AB Mimer. Några av de uppdrag som vi har genomför är:

  • Projektledning av flertalet kommunikationsinsatser under 100-årsjubileet såsom ”100 år till av paradrätter”, ”100 år till med goda grannar”, ”100 år till av livet hemma”, ”100 år till med spännande hus”.
  • Ansvar för all kommunikation kopplat till Mimers viktiga och högt prioriterade arbete med stadsdelsutveckling med fokus på social hållbarhet.
  • Planering, genomförande och dokumentation av heldagsworkshop med medarbetare med fokus på stadsdelsutveckling och den framtida rollen som allmännyttigt bolag.
  • Konceptutveckling och kommunikationskampanj – Välkommen till allmännyttan. Kampanjen innefattade medborgardialog, filmer, podcasts, annonsering i busskurer och digitalt och syftade till att öka kunskapen och lyfta vikten av allmännyttan.

Resultat: Planering, genomförande och utvärdering av projekt, kommunikationskampanj, medborgardialog och intern förankring.