BYGGNADS AB MIMER

Projektledning

Om uppdraget

Vi har under flera år arbetat med projektledning och kommunikation för Bostads AB Mimer. Några av de uppdrag som vi har genomför är:

  • Projektledning av flertalet kommunikationsinsatser under 100-årsjubileet såsom ”100 år till av paradrätter”, ”100 år till med goda grannar”, ”100 år till av livet hemma”, ”100 år till med spännande hus”.
  • Ansvar för all kommunikation kopplat till Mimers viktiga och högt prioriterade arbete med stadsdelsutveckling med fokus på social hållbarhet.
  • Planering, genomförande och dokumentation av heldagsworkshop med medarbetare med fokus på stadsdelsutveckling och den framtida rollen som allmännyttigt bolag.
  • Konceptutveckling och kommunikationskampanj – Välkommen till allmännyttan. Kampanjen innefattade medborgardialog, filmer, podcasts, annonsering i busskurer och digitalt och syftade till att öka kunskapen och lyfta vikten av allmännyttan.

Resultat: Planering, genomförande och utvärdering av projekt, kommunikationskampanj, medborgardialog och intern förankring.