SVENSKA KYRKAN

Färdplan för klimatet

Hållbarhet kommunikation

Om uppdraget

Vi har arbetat med Svenska kyrkans Färdplan för klimatet som är en strategi för att nå ambitiösa hållbarhetsmål. Yonderful har främst arbetat med att implementera och kommunicera strategin hos medarbetare. Arbetet resulterade bland annat i att vi tog fram en utbildningsprocess och ett utbildningsmaterial som både skapar förståelse och inspirerar till handling i pastorat och församlingar. Uppdraget innebar även ansvar för processledning och guidning av grupper med medarbetare där vi har förankrat strategin, skapat handlingsplaner för att lyckas nå målen samt lyft goda exempel. Metoden fick positivt gensvar även utanför Västerås stift vilket medförde att vi producerade en digital process och ett digitalt material som nu finns tillgängligt för alla som arbetar inom Svenska kyrkan i Sverige.

Resultat: Kommunikationskoncept, intern implementering av färdplanens mål, process- och projektledning, workshop-verktyg samt utbildningsmaterial och metod.