NATURLIGTVIS

Utbildningsdesign, process, material

Om uppdraget

Idén till Naturligtvis föddes i Blekinge 2018 när Yonderful fick ett kommunikationsuppdrag av Länsstyrelsen. Materialet och metoden har sedan vidareutvecklats i Västmanland tillsammans med lärare och blivande pedagoger på Västerås Folkhögskola, som en del i deras utbildning till elevassistenter. Dessutom har barn, unga och nyanlända involverats. I en samskapande process togs det fram ett studiematerial inom fem olika områden; Natur & hälsa, Allemansrätten, Klimat & miljö, Skogens skafferi och Djurliv. Projektet har kommunicerats till skolor och lever nu vidare i form av ett utbildningsmaterial inklusive quiz, övningar och workshopmaterial.

 

Resultat: Research, Kommunikationskampanj, metodutveckling, processledning, projektledning, informationsdesign, utbildningsmaterial, digitalt material.