Skip to main content

SMART TILLVÄXT

By mars 6, 2019YONDERFUL NEWS

Yonderful blir partner till Almis nya projekt Smart tillväxt. Projektet syftar till att skapa förståelse för att innovation är en styrelse och ledningsfråga och en naturlig del av företags affärsstrategi. Vårt arbete innebär att förklara, visualisera, förtydliga och kommunicera kring projektet i sin helhet.