Skip to main content

Hållbarhetsprojekt för Svenska Kyrkan

By januari 13, 2021YONDERFUL NEWS

Tillsammans med Lotta Görling har vi nu startat upp ett långsiktigt hållbarhetsarbete för Västerås Stift. Vårt arbete innebär projektledning och implementering av Färdplan för klimatet som är Svenska Kyrkans riktlinjer för att kunna ställa om hela verksamheten med målet att vara helt klimatneutral år 2030.