Skip to main content

Kunden i centrum – från klyscha till verklighet!

By januari 25, 2019YONDERFUL NEWS

Att ta fram en Customer Journey Map är ett effektivt och kreativt steg mot en mer kundcentrerad verksamhetsutveckling. Kartläggningen blir ett verktyg för att förbättra processer, skapa större mervärde för kunderna och bygga en kultur med ett utifrån-in-perspektiv. Här hittar ni våra fem gyllene regler för lyckad Customer Journey mapping.